X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Yarkın Can Konyalı (Şahıs Şirketi) Kısaca “Csa Digital” ve “csadigital.net ” ve “Firmamız” olarak anılır.
Müşteri ve Kullanıcı tanımları, Csa Digital ve csadigital.net web sitesi üzerinden ürün/hizmet satın alan kişi yada kuruluşları temsil eder.
 • Kullanıcıların kendisine csadigital.net   adlı web sitesi ("Web Sitesi") veya mobil uygulamaları üzerinden ulaşarak hesap oluşturan, alışveriş yapan ve menfaat sağlayan tüm müşteriler, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır. Aşağıda belirtilen tüm şartlar, koşulları kabul etmeden, kullanıcı hesap oluşturmak ve ürün/hizmet alımı yapabilmek mümkün değildir. Hesap oluşturan ve ürün/hizmet alımı yapan tüm kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul ederek ilerleyebilmektedir.
   
  Bu sözleşme; üyelik ve ürün/hizmet alımı esnasında müşterinin onayına sunulmakta, kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.
   
  İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.
   
  1. SORUMLULUKLAR
  1.1 Sitemizde satışta olan web yazılımları ve ona bağlı tüm sayfalar malıdır ve onun tarafından işletilir. , fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
   
  1.2 csadigital.net , üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
   
  1.3 Müşteri, Csa Digital ürünlerinin kullanımında,a tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespiti halinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının sorgusuz sualsiz iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder.
   
  1.4 Site üzerinden deneme amaçlı sahte sipariş verilmesi yasaktır. Tespit edildiği taktirde hesapları iptal edilecek olup mevcut hesap bilgileri ile bir daha hesap oluşturulamaz.
   
  1.5 Müşteri, satın alacağı web yazılıma ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için csadigital.net 'un belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri yazılımda, sonradan yaptıracağı ek modül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Müşteri, yazılımın sadece kullanım lisansını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ek modül ve isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle müşterinin yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)
   
  1.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  2.1 İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
   
  2.2 Site’de yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 
   
  2.3 Site içerisinde detayları verilen tüm ürünlerin, görsel tasarım ve kaynak kodları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır. Sadece web sitemiz, bayilerimizin web siteleri ve izinli iş ortaklarımız üzerinden satışı gerçekleştirilmektedir.
   
  1. BİLGİ GİZLİLİĞİ
  3.1 csadigtal.net , site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
   
  3.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda açıklanabilecektir.
   
  1. KAYIT VE GÜVENLİK
  4.1 Müşteri, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin müşteri hesabı sonlandırılacaktır.
   
  4.2 Müşteri, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden csadigital.net sorumlu tutulamaz.
   
  1. İÇERİK BARINDIRMA (WEB HOSTİNG/SUNUCU HİZMETLERİ)
  5.1 İçerik barındırma, diğer adı ile web hosting/web sunucusu hizmeti; temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanın Csa Digital sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir.
   
  5.2 MÜŞTERİ bu Hizmeti kullanarak burada belirtilen şart ve koşullara uymayı kabul etmiş sayılır. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, Csa Digital'nun hizmet süresi boyunca, olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir.
   
  5.3 MÜŞTERİ, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki bazı durumlarda hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:
   
  -Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),
   
  -Donanım arızaları,
   
  -Periyodik Bakım prosedürleri veya veri merkezinin zaman zaman üstlendiği onarımlar,
   
  -Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın Csa Digital'nun kontrolü dışındaki veya Csa Digital tarafından öngörülemeyen nedenler.
   
  5.4 MÜŞTERİ, Csa Digital'nun vermiş olduğu web hosting/sunucu hizmetinde sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili yüzde yüz kontrolünün olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.
   
  5.5 Csa Digital, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.
   
  5.6 MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’ye konu olan hizmetleri satın almakla veya bir müşteri hesabı oluşturmakla; elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
   
  5.7 MÜŞTERİ, aşağıda belirtilen yasak materyaller üzerine web yayını yapmayacağını ve faaliyette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, aldığı hizmetin sorgusuz sualsiz iptal edileceği ve hiçbir şekilde para iadesi vb. yapılmayacağı konusunda mutabıktır.
   
  Yasak materyaller;
   
  • Topsite’lar
  • IRC script’leri, bot’ları
  • Proxy script’leri/anonimleştiriciler
  • Korsan yazılım/warez
  • Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)
  • AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
  • IP Tarayıcılar
  • Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
  • Mail Bomber’lar/Spam Script’leri
  • Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
  • Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)
  • Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
  • Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
  • Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
  • Verilen Sınırsız hizmetler 3. kişilere ücretsiz veya ücret karşılığında dağıtılamaz
  • Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
  • Piyasayı belirleyen bankların programları
  • Çekiliş/kumar siteleri
  • MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
  • Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
  • Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
  • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
  • Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
  • Mailer Pro
  • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
  • Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
  • IRCD (irc server’ları)
  • IRC script’leri/bot’ları
  • Korsan Yazılım/Warez
  • IP Tarayıcılar
  • Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
  • Mail Bomber’lar/spam script’leri
  • Escrow hesabı
  • Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
  • Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
  • Çekiliş/kumar siteleri
  • Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
  • Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
  • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
  • Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
  • Mailer Pro
  • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
  • Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
  • 10- Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler

   Aşağıdaki aktivitelerin HİZMET SAĞLAYICI servislerini kullanarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. HİZMET SAĞLAYICI’nın içeriği denetleme sorumluluğu bulunmamakla birlikte, bu aktiviteleri gerçekleştirildiğinin tespiti halinde kullanıcılara ait servisleri durdurma, kısıtlama veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
   10.1: Yasak aktiviteler, aşağıda sayılanlar da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunen suç sayılan her türlü eylem ve davranışı kapsar.
   a. Spam gönderimiSpam alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimidir. Spam gönderimi, HİZMET SAĞLAYICI’nın ticari itibarını ve güvenilirliğini zedelediği gibi aynı zamanda sistemlerinin aşırı yüklenmelere mağruz kalmasına ve müşterilere sağlanan servislerin kalitesinin düşmesine neden olabilecektir.HİZMET SAĞLAYICI’dan ilgili servisleri alanlar Spam gönderimi yapamazlar, sistemlerini Spam gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. Kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.
   b. Fikir ve Sanat Eserlerine, Özel Hayat ve Şahıs Haklarına Yönelik SuçlarKişi veya kurumlara ait fikri ve sınai haklara karşı işlenebilecek ve “Fikir ve Sanat Eserleri Yasası”, “Markalar Yasası”, “Türk Ticaret Yasası”, “Patent Haklarının Korunması Hakkında Yasa” ve ilgili diğer mevzuat kapsamında suç teşkil edecek dayranışlar ile özel hayatın gizliliği ve şahıs haklarına yönelik suçlar bu kapsamdadır.
   c. Phishing SaldırılarıPhising kullanıcıların sahte internet sayfaları ve elektronik posta yoluyla kandırılarak kullanıcılara ilişkin kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri, banka hesap numaralarından bu hesaba ait internet şifresine kadar bir çok özel bilginin ele geçirilmesidir.
   d. Diğer Bilgisayar ve Ağlara Yasa Dışı Yollarla veya Yetkisiz ErişimBaşkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz ya da yasa dışı yollarla erişmeye çalışmak (hacking) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz olarak ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler (port scan, stealth scan vb.)tır.
   e. Virüs, Kurtçuk, Truva Atı vb. Zarar Verici Datığım İle İlgili Aktivitelerİnternet virüsleri, truva atı gönderimi veya pinging, flooding, mailbombing gibi diğer kullanıcıların HİZMET SAĞLAYICI ağını veya buna bağlı diğer ağ, system, servis veya cihazı kullanmalarında aksamaya neden olabilecek aktiviteler.
   f. Paylaşımlı Sunucularda Aşırı Kaynak KullanımıHosting servisleri kapsamında HİZMET SAĞLAYICI’nın paylaşımlı donanımsal platformlar üzerinden verilen servisleri bulunmaktadır. Bu servis kapsamında yayında olan bir web sitesinin aşırı yoğun trafik yaratması ya da aşırı kaynak kullanımı, e-mail hosting servisi kapsamında kullanılan e-mail adreslerinden yoğun e-mail gönderimi ve/veya alımı yapılması, paylaşımlı hosting servisi kapsamında kullanılan sanal sunucunun aşırı işlemci kullanması veya aşırı trafik yaratması durumlarında, aynı donanımsal platform üzerinden servis alan müşterilerin servislerinin olumsuz etkilenmemesi için HİZMET SAĞLAYICI önceden bilgilendirme yapmaksızın kısa sureli veya süresiz hizmet durdurma hakkını saklı tutar.
  5.8 Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi halde MÜŞTERİ, aldığı hizmetin sorgusuz sualsiz iptal edileceği ve hiçbir şekilde para iadesi vb. yapılmayacağı konusunda mutabıktır.
   
  5.9 Csa Digital servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması durumunda Genel ahlaka ve geleneklere aykırı davranış ve yayınlar yapıyor olmanızdan hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir. Müşteri bunun bilincindedir.
   
  5.10 Müşteri Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.
   
  5.11 İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil Csa Digital hizmetleri, sadece izin verilen Müşteri kullanımı içindir. Csa Digital sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dâhildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. Csa Digital sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.
   
  5.12 Üçüncü bir kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her hesap askıya alınabilir. Müşterinin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. Csa Digital dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.
   
  5.13 Csa Digital, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen müşteri şifresinin ve hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür.
   
  5.14 MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak hesabı altından yapılan veya site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. 
   
  5.15 MÜŞTERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖNLEMLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR;
   
  • Web sitelerinin ve veri tabanlarının bağımsız arşiv, yedek kopyalarını temin etmek, istemek, saklamak ve korumak. Web barındırma sistemleri, istenmeyen veya ön görülemeyen bazı durumlarda işlevselliğini yitirebilir, zarar görebilir veya veri kaydı yaşatabilir. Csa Digital her ne kadar yedekleme konusunda güçlü ve köklü tedbirler almış olsa da, Müşteri tüm web sitesi dosyalarının ve veri tabanlarının yedeklerini tarafınca almak, saklamak ve korumakla yükümlüdür. Aksi durumda, yaşanacak zarar ve ziyandan Csa Digital sorumlu değildir. Müşteri bunu kabul, taahhüt ve beyan eder.
  • Web sitelerinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak ve hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak.
  • Web sitelerinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek.
  5.16 MÜŞTERİ, web hosting hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda tekrar talep edilir.
   
  1. Hosting Sanal Sunucu Barındırma Hizmetleri
  6.1 Toplu/Tekli SMS hizmetleri; csadigital.net üzerinden veya sağladığı api erişim bağlantıları üzerinden MÜŞTERİ'nin kullanımına sunmuş olduğu sms gönderim hizmetlerini kapsamaktadır.
   
  6.2 MÜŞTERİ gönderdiği Toplu/Tekli SMS’ler ile ilgili olarak alıcılara karşı tek ve münhasır sorumlu olduğunu, Csa Digital'yu her ne nam ve surette olursa olsun ilgili kişi ve kurumlardan bu çerçevede gelebilecek her türlü talep, iddia, itiraz ve şikayetten ari tutacağını, Csa Digital'nun tüm zararlarını kendisine rücu etme hakkı olduğunu, Csa Digital'ya karşı ileri sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaklardan ötürü Csa Digital'nun maruz kalabileceği doğrudan ve dolaylı gelir kayıpları ile maddi ve manevi zararların tamamını, Csa Digital'nun ilk talebinde, derhal nakden ve def'aten tazmin etmeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.
   
  6.3 MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeye konu Toplu/Tekli SMS satışı/gönderimleri ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuata uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   
  6.4 MÜŞTERİ, kendisinin işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak Csa Digital'nun 3. kişilere ve/veya resmi makamlara ödemek zorunda kalacağı masraf ve tazminatları, hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan, Csa Digital'nun ilk yazılı talebini takip eden 5 (beş) iş günü içinde Csa Digital'ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
   
  6.5 İşbu Sözleşmeye konu ürünlere ilişkin bütün mecralarda (televizyon, internet, radyo, açık hava duyuruları, basın v.s.) yapılacak her türlü ilan, reklam, duyuru, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin Tebliğ ve uluslararası reklam esaslarına ve Reklam Kurulu kararlarına uygun olacaktır. MÜŞTERİ, edilen hükümlere aykırılık sebebi ile meydana gelecek her türlü zarar ve ziyandan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
   
  6.6 MÜŞTERİ, gönderilen SMS metni içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve ifadelerin içeriği hususunda Csa Digital'yu hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yüksek Seçim Kurulunun kararı ve bu sözleşme hükümleri uyarınca, cep telefonu üzerinden siyasi propaganda amacı taşıyan mesajların SMS ve/veya internet aracılığıyla gönderilmemesini, bu şekilde bir gönderimin tespiti halinde, karara aykırılık sebebiyle verilecek cezalardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
   
  6.7 MÜŞTERİ; SMS metni içerisinde yer alan ifadelerin T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, bu tür ifadeleri Csa Digital'nun bloklama ve engelleme hakkı olduğunu, bu ifadeler nedeniyle Csa Digital'nun maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın ve/veya tazminat taleplerinin muhatabın kendisi olduğunu, işbu sebeple Csa Digital'nun herhangi bir tazminat ödenmesi halinde kendisine rücu edileceğini bildiğini ve aleyhine herhangi bir karar istihsaline gerek olmadan, kendisine yapılan ilk başvuruya istinaden talep edilen tazminat, ceza, masraf ve diğer maliyetleri karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   
  6.8 MÜŞTERİ’nin SMS gönderdiği GSM numaralarını yasal olarak ve izin almak suretiyle elde ettiği kabul edilir. Bu konuda, Csa Digital hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yasal tüm sorumluluk ve yükümlülükler MÜŞTERİ’ye aittir.
   
  1. DİĞER ŞARTLAR VE KOŞULLAR
  7.1 MÜŞTERİ, Csa Digital'nun ve diğer müşterilerinin, ayrıca tüm Csa Digital ürünlerinin ticari itibarına, saygınlığına ve prestijine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını, bu gibi durumların tespiti halinde, müşteri hesabının ve bağlı tüm ürün ve hizmetlerinin sorgusuz/sualsiz iptal edileceğini, herhangi bir iade ödemesi yapılmayacağını, ve bu durumdan kaynaklı Csa Digital ve müşterilerinin gördüğü tüm zarar ve ziyanları tazmin ve temin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.
   
  7.2 MÜŞTERİ, Csa Digital'nun hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı, Csa Digital'nun gördüğü tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.
   
  7.3 Talep eden her kim olursa olsun Csa Digital'nun hizmet vermeyi reddetme, müşteri tarafından sergilenen olumsuz (mobbing) davranışlar ile Csa Digital yetkili ve personellerinin çalışma performansını olumsuz yönde etkileyecek davranışlar karşısında, Müşteri'nin ürün/hizmetlerinin kalan kullanımlarına tekabul eden tutarlarını ücret iadesi gerçekleştirmek suretiyle, tüm ürün/hizmetleri ile müşteri hesabını iptal etme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ, bunu kabul ve beyan eder.
   
  7.4 Csa Digital, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda sipariş esnasında belirtilmiş olunan Csa Digital'ya ait banka hesabına, MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan havalenin gerçekleşmesi sonucu Csa Digital, hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.
   
  7.5 Dönemsel tüm ürün ve hizmetler, en geç hizmet bitiş tarihi itibarı ile ödeme yapılmamışsa, durdurulur. Duraklama süresini müteakiben üç (3) gün içerisinde ödeme yapılmayan ürün ve hizmetler, sistemden kalıcı olarak silinir ve hiçbir sorumluluk kabul edilmez. MÜŞTERİ, bunu kabul ve beyan eder.
   
  1. TEKNİK DESTEK
  8.1 Csa Digital, Müşteri'nin ürün/hizmet alım tarihinden itibaren 6 ay süre ile (aksi belirtilmeyen ürün ve hizmetlerde), ürün/hizmet'in kendinden oluşan hatalar ve sorunlar karşısında "ücretsiz destek" sağlayacağını kabul ve beyan eder. İlgili ürün/hizmet'e Müşteri tarafından sonradan yapılan müdahaleler ile oluşan sorunlar, bu kapsamın dışındadır. Bu gibi durumlarda çözüm olarak ilgili ürünün Csa Digital tarafından verilen standart halinin tekrar temin edilmesi, sisteme kurulması ile çözümlenir. Müşteri bunun bilincinde olup kabul ve beyan eder.
   
  8.2 Müşteri, "Web Yazılımları" hizmeti alanında, Csa Digital'dan almış olduğu ürün/hizmet'in sorunsuz çalışması için gereken her türlü donanımı temin etmek ve devamlılığını sağlamak ile yükümlüdür. Bu donanımlar temel düzeyde, Müşteri'ye satın alım öncesi ve sırasında beyan edilmiştir. Bazı ürün/hizmetlerde temel düzeyin üzerinde bir takım donanımsal ve yazılımsal ek özellik gerektirebilir. Müşteri, bu gibi durumlarda Csa Digital'nun ek olarak beyan ettiği özelliklerin de temin edileceğini kabul ve beyan eder.
   
  8.2 Müşteri, satın aldığı tüm ürün ve hizmetlerin "standart işleyişi dışında kalan" tüm hususlar için, ücreti mukabilinde destek hizmeti alacağını, Csa Digital'nun bu gibi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destek hizmeti veremeyeceğini Müşteri, kabul ve beyan eder.
   
  8.3 Müşteri, tüm destek taleplerini csadigital.net web sitesi üzerinde bulunan "teknik destek sistemi" üzerinden ileteceğini, bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder.
   
  8.4 Müşteri tarafından oluşturulan tüm destek talepleri, iş yoğunluğuna bağlı olarak 24 saat içerisinde Csa Digital tarafından yanıtlanacaktır.
   
  8.5 CSA Digital tarafından satışı gerçekleştirilen Bi Blog yazılımındaki teknik destek süresi, yazılımın satın alındığı tarihten itibaren 3 gün boyunca verilmektedir. 3 günün akabinde açılan teknik destek taleplerine yanıt vermek CSA Digital şirketinin insiyatifindedir.
   
  8.6 Bi Blog yazılımını satın alan müşterilerin yazılımı satın aldığı tarihten itibaren geçen ilk 3 gün içerisinde yazılım ile alakalı 10 adet destek talebi hakkına sahiptir. Bu sayının üzerinde açılan teknik destek taleplerine yanıt vermek CSA Digital şirketinin insiyatifindedir.
   
  1. MÜCBİR SEBEP
  9.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 
   
  1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
  10.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
   
  1. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
  11.1 csadigital.net , dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri  işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
   
  1. TEBLİGAT
  12.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler,  bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
   
  1. DELİL SÖZLEŞMESİ
  13.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
   
  1. İPTAL/İADE/CAYMA HAKKI
  14.1 Yazılım ve Lisans Ürünlerinde İptal/İade ve Cayma Hakkı)
   
  Tüketici hakları kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Madde'nin (ğ) bendinde (Bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm) "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler."  belirtildiği üzere Müşteri, söz konusu yazılım ürününü satın alma işlemi sağladıktan sonra iptal/iade veya cayma hakkı kullanamaz. İptal/iade ve cayma işlemi yapılabilmesi için, yazılım üzerinde giderilemeyen bir mağduriyet olması esastır. Yazılımda olmayan herhangi bir özellik/nitelik veya ürünün üzerinde uzmanlık gerektiren düzenlemelerin, konusunda uzman olmayan kişilerce yapılamaması durumu, sorun ve kusurmuş gibi gösterilemez. Müşteri satın alma yapmadan önce, yazılımın kendisi için uygun olup olmadığını baştan uca incelemek ve gerektiği taktirde bilgi istemek ile yükümlüdür. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.
   
   
   
  14.2 Yazılım Ürünlerinde Lisans Değiştirme;
   
  Yazılım ürünleri, müşterinin satın alma esnasında bizzat kendisinin beyan ettiği alan adına(domain adresi) lisanslanmaktadır. Müşteri, daha sonra sahip olduğu lisansın alan adını(domain adresini) ücretli şekilde değiştirebilir.Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.
   
  Domain değişim bedeli 500tl + kdv ' dir.
   
  14.3 Yazılım Ürünlerinde Lisans Devir/Transfer;
   
  Müşteri, sahip olduğu yazılım lisansı farklı bir kullanıcya ücretsiz şekilde aktarım sağlayamaz. Bu işlem için işlem ücreti ödemek zorundadır. Transfer işlemi yapıldıktan sonra domain değişim hakkı söz konusu değildir mevcut domain adresi ile devam edilmesi gerekmektedir.
   
  Transfer ücreti 500TL+ KDV olarak sabit fiyattadır.
   
  14.4 Kiralanan Yazılım Ürünleri;
   
  Aylık veya bir aydan fazla olacak şekilde dönemsel olarak kiralanan yazılım ürünlerinde, herhangi bir lisans bilgisi değişimi, lisans transferi/devri yapılamaz. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.
   
  14.5 Aşağıda belirtilen ürün/hizmetler ile ilgili firmamızdan kaynaklı herhangi bir sorun veya mağduriyet olmaması koşulu ile müşterinin cayma, iptal, değiştirme ve ücret iadesi isteme hakkı yoktur.
   
  • Her türlü web sunucusu (fiziksel sunucu, sanal sunucu) hizmetleri.
  • Alan adı tescil hizmetleri.
  • Uluslararası sms gönderim hizmetleri.
  • Türkiye sms gönderim hizmetleri. (Alıcısına ulaştırılmayan smsler kredi hakkı olarak otomatik iade edilir.)
  • Diğer yerel ve uluslararası ürün/hizmet lisansları.
  14.7 Ödemelerin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
  Müşteri, bu sözleşme ile beraber Gizlilik Sözleşmesi, Genel Kullanım Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi, Yedekleme Sözleşmesi  KVKK Aydınlatma Metni, İptal ve İade Koşulları, Çerez Politikası, Yedekleme Sözleşmesi ve Destek Yükümlülükleri sözleşmelerini de okumuş, kabul etmiş sayılır.
   
  Bütün sözleşmelerimizde yazan maddeleri, uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve CSA Digital'e ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak sunulacağı CSA Digital tarafından beyan ve işbu CSA Digital Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.
   
  1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  15.1 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
   
   Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen arayın.

Top