DirectAdmin Portları Nelerdir, DirectAdmin'de portlar nasıl sorularına içeriğimizde cevap vermeye çalıştık.

DirectAdmin portları aşağıdaki gibidir;

FTP için PassivePorts 35000 35999 aralığı
DirectAdmin Giriş Port : 2222
Web server (Normal): 80
Web server (SSL): 443
SSH port : 22
FTP port : 21
DNS port : 53
SMTP Port (Normal): 25
SMTP Port (Olması Gereken): 587
SMTP port (SSL): 465
POP port (Normal): 110
POP port (SSL): 995
IMAP port : 143 ve 993 şeklindedir.

Eğer DirectAdmin'de portlar kapalı ise port açmak için ise;

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=portnumarası/tcp
firewall-cmd --reload

konsol komutlarını Centos 7 işletim sisteminde kullanabilirsiniz.