Python 3.11'i Ubuntu'ya kurun
Python İkili Dosyalarını Listeleme
Python Kabuğuna Erişim
Ubuntu'da Varsayılan Python Sürümünü Ayarla

Ubuntu işletim sisteminde son Python Sürümü Nasıl Kurulur ve varsayılan olarak nasıl ayarlanır, sorularına içeriğimizde cevap verdik.

Python, en hızlı büyüyen büyük genel amaçlı programlama dilidir. Okunabilirliği ve esnekliği, öğrenme ve kullanma kolaylığı, güvenilirliği ve verimliliği gibi buna atfedilen bir dizi neden vardır.

Kullanılan iki ana Python sürümü vardır – 2 ve 3 (Python'un bugünü ve geleceği); ilki yeni büyük sürümler görmeyecek ve ikincisi aktif geliştirme aşamasındadır ve son birkaç yılda çok sayıda kararlı sürüm görmüştür. Python 3'ün en son kararlı sürümü, sürüm 3.11'dir.

Daha yeni Ubuntu sürümlerinde Python 3.10 veya Python 3.8 önceden yüklenmiştir, bu eski Ubuntu sürümleri için geçerli değildir.

Bu yazıda, Deadsnakes PPA kullanarak apt paket yöneticisi aracılığıyla tüm Ubuntu sürümlerine en son Python 3.11 sürümünün nasıl kurulacağını açıklayacağız.

Python'un en son sürümünü tüm büyük Linux dağıtımlarındaki kaynaklardan yüklemek için bu kılavuza göz atın:

Python 3.11'i Ubuntu'ya kurun

En son Python 3.11 sürümünü yüklemek için, Ubuntu için paketlenmiş daha yeni Python sürümlerini içeren "deadsnakes" ekibi PPA'sını kullanabilirsiniz.

$ sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
$ sudo apt update
$ sudo apt install python3.11

Ubuntu sisteminize belirli bir Python sürümünü veya birden çok Python sürümünü yüklemek istiyorsanız, aşağıdaki komutu gösterildiği gibi Python sürüm numarasıyla çalıştırmanız yeterlidir.

$ sudo apt install python3.10
$ sudo apt install python3.9
$ sudo apt install python3.8
$ sudo apt install python3.7
$ sudo apt install python3.6

Sisteminizde yüklü olan tüm Python ikili dosyalarının bir listesini görüntülemek için aşağıdaki ls komutunu çalıştırın.

$ ls -l /usr/bin/python*

Python İkili Dosyalarını Listeleme

lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 22 2022 /usr/bin/python3 -> python3.10
-rwxr-xr-x 1 root root 5901416 Apr 2 2022 /usr/bin/python3.10
-rwxr-xr-x 1 root root 6705016 Oct 24 15:56 /usr/bin/python3.11
-rwxr-xr-x 1 root root 960 Dec 23 2020 /usr/bin/python3-futurize
-rwxr-xr-x 1 root root 964 Dec 23 2020 /usr/bin/python3-pasteurize

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki çıktıdan, test sistemindeki varsayılan Python sürümü 3.10'dur, Python sürümünü aşağıdaki komutu kullanarak da kontrol edebilirsiniz.

$ python -V

Python 3.10.4

Python 11'i kullanmak için aşağıdaki komutu çağırın.

$ python3.11

Python Kabuğuna Erişim

Python 3.11.0 (main, Oct 24 2022, 19:56:13) [GCC 11.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print ("CSA Digital");
CSA Digital
>>> quit()

Python yorumlayıcısından çıkmak için aşağıdaki komutu yazın ve Enter tuşuna basın.

quit()
OR
exit()

Ubuntu'da Varsayılan Python Sürümünü Ayarla

Ubuntu sisteminize birden çok Python sürümü yüklediyseniz ve yalnızca bir sürümü varsayılan olarak ayarlamak istiyorsanız, gösterildiği gibi bazı ek adımlar uygulamanız gerekir.

$ python3 --version
$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.10 1
$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.11 2
$ sudo update-alternatives --config python3
$ python3 --version

Bu kadar! Bu kısa yazımızda apt paket yöneticisi üzerinden Python 3.11'in Ubuntu'da nasıl kurulacağını anlattık. Sorularınız varsa, bize ulaşmak için aşağıdaki yorum formunu kullanın.